Dirà Un Missatge De Text Lliurat Si El Telèfon Està Mort?